Alexanderteknikken (in Danish)

by John Nicholls and Séan Carey

All books |  Summary |  Reviews |  Data
This e-book is made available here as a free download with the kind permission of the copyright holders John Nicholls, Séan Carey and Elisabeth Tønsberg. It is a scanned copy of a 66-page spiral-bound A4 book that was printed in 1985 but never published; it did, however, circulate in the Danish Alexander community for some years in the described spiral-bound form. Since then it has not been reprinted. We are happy to make this valuable material available to a wider readership in Denmark as a free, downloadable book.Fra Oversætterens Forord

Ideen til dette hæfte er opstået fra en række timer I Alexanderteknik, som Séan Carey I 1984-85 havde med ohn Nicholls. Carey var dengang studerende på ”A.T.A.” (Alexander Teaching Associates), Old Street, London, og John Nicholls virkede som lærer på “The Constructive Teaching Centre”, Holland Park, London.

Teksten gengiver i redigeret form uddrag af samtaler mellem de to og lægger hovedsagelig vægt på to områder: Først Alexanderteknikkens indhold og betydning, men også dens begrænsniger, og dernæst de problemer og spørgsmål, som rejser sig i det daglige arbejde med teknikken. Forhåbentlig vil resultatet vise sig brugbart, idet mange af de spørgsmål, som Séan Carey stiller, er Ganske de same, som går igen bade fra de studerende på uddannelsesstederne og fra nyuddannede lærere. Dog er det vigtigt at understrege, at hverken spørgsmål eller svar på nogen made er absolute; de vil uværgeligt afspejle de to deltagers særlige interesseområder. Men samtidig er de et forsøg på at bane nye veje og skabe betingelser for yderligere discussion og konstruktiv kritik til videre udvikling af Alexanderteknikken.


NOVIS     Fasanvej 9, 4000 Roskilde, Denmark, Tel. +45 26 23 36 22