BEDRE BRUG AF SIG SELV (in Danish)

by F.M. Alexander

All books |  Summary |  Reviews |  Data
"The Use of the Self" in Danish translation.

Første danske udgivelse (1995) af den engelske klassiker fra 1932 om Alexanderteknikken

OM UDGIVELSEN
The Use of the Self udkom oprindeligt i London i 1932. Siden er den blevet jævnligt genoptrykt i England og i USA. I Danmark er den udkommet for første gang i nærværende udgivelse, som er en tro gengivelse af den engelske tekst.

INDHOLD
Udgiverens forord
Introduktion af professor John Dewey 8
Forord 15
Forord til 1949-udgaven 19
Kap. 1 Hvorledes en teknik bliver til 25
Kap. 2 Brug og funktion i relation til reaktion 61
Kap. 3 Golfspilleren som ikke kunne holde øjnene på kuglen 70
Kap. 4 Manden der stammede 90
Kap. 5 Diagnosticering i lægestudiet 110
Appendiks 140
Redaktionelle noter 146
F. M. Alexander (1869-1955) - En biografisk skitse 159
Index 164

CITATER FRA BEDRE BRUG AF SIG SELV
"Jeg stillede mig foran et spejl, og allerførst iagtog jeg mig selv omhyggeligt, mens jeg talte almindeligt. Dette gjorde jeg igen og igen, men jeg kunne ikke se noget i min måde at tale på, der virkede forkert eller unaturligt. Så prøvede jeg at iagttage mig selv omhyggeligt i spejlet, mens jeg reciterede, og inden længe bemærkede jeg flere forhold, som jeg blot ikke havde lagt mærke til, da jeg blot talte. Der var især tre forhold, der slog mig. Jeg så, at så sanrt jeg påbegyndte en recitation, havde jeg de med at trække hovedet tilbage, at presse strubehovedet ned og at trække vejret ind gennem munden på en måde, at jeg frembragte en gispelyd."

"Jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt havde en diskussion med min far omde fejl i brug, som jeg havde bemærket både i mig selv og i andre, og at jeg argumenterede for, at der i denne sammenhæng ikke kunne siges at eksistere nogen forskel mellem os og en hund eller en kat. Da han spurgte mig om hvorfor, svarede jeg: "Fordi lige så lidt som en kat eller en hund ved, hvordan vi bruger os selv." Hermed mente jeg, at fordi menneskets styring af, hvordan det bruger sig selv, bygger på fornemmelser, er denne styring lige så uovervejet og instinktiv som hos et dyr. Når jeg omtaler denne samtale, er det for at vise, at jeg allerede da havde indset, at vi mennesker ikke længere kan nøjes med den uovervejede og instinktiv styring af brugen, som kan opfylde en kats eller en hunds behow, fordi vi befinder os på et civilisationsniveau, hvor det der nødvendigt, at vi hurtigt og kontinuerligt kan tilpasse os de hastigt skiftende omgivelser."

"Det forekommer mig mærkeligt, at vi mennesker, selvom vi i vor udvikling inden for civilisationen har fundet det nødvendigt at dyrke de muligheder, der ligger i det, som vi kalder "sind", "sjæl" og "krop", endnu ikke har indset behovet for at opretholde tilfredsstillende funktionsbetingelser for de sanseprocesser, hvorigennem disse muligheder manifesterer sig."


NOVIS     Fasanvej 9, 4000 Roskilde, Denmark, Tel. +45 26 23 36 22